Екип

Галина Иванова – Кумбару

Галина Иванова-Кумбару, основател и председател на фондация Български културен център “Кирил и Методий”, директор на Българското училище в Никозия, преподавател по български език и литература като роден и като чужд.

Завършила е Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” и Връзки с обществеността в СУ “Св. Климент Охридски”.

Дългогодишен преподавател по български език в Департамента за чуждестранни студенти в Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Съучредител на Асоциацията на българските училища зад граница. 

Цветана Папаставру, преподавател по история

Цветана е завършила бакалавър по Европеистика във Варненския свободен универитет “Черноризец Храбър”. Има придобита професионална квалификация за учител по история в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Също така има и магистратура по “Международни организации и  многостранна дипломация” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Маргарита Клириду

Маргарита Клириду, ръководител на работилницата по АРТ и учител по БЕЛ (1. – 4. клас)

Завършила е Института за детски и начални учители в гр. Бургас.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes