Екип

Галина Иванова – Кумбару

Галина Иванова-Кумбару, основател и председател на фондация Български културен център “Кирил и Методий”, директор на Българското училище в Никозия, преподавател по български език и литература като роден и като чужд.

Завършила е Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” и Връзки с обществеността в СУ “Св. Климент Охридски”.

Дългогодишен преподавател по български език в Департамента за чуждестранни студенти в Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Съучредител на Асоциацията на българските училища зад граница. 

Весела Павлу

Весела Павлу, преподавател по география

Завършила е бакалавърска степен по специалността География в Софийския университет “Св.Климент Охридски” и магистърска степен Развитие на човешките ресурси в същия университет. Била е координатор на Европейски програми за развитие в областта на образованието и културата.

Маргарита Клириду

Маргарита Клириду, ръководител на работилницата по АРТ и учител по БЕЛ (1. – 4. клас)

Завършила е Института за детски и начални учители в гр. Бургас.

Мариела Петкова

Мариела Петкова, учител по БЕЛ в предучилищна група

Магистър Предучилищна педагогика, Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Димитрина Динчева

Димитрина Динчева, учител по история и БЕЛ. Завършила е Великотърновски университет като Специалист по история и преподавател в средните училища и Института за подготовка на начални учители в гр. Плевен.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes