Програма

Учебнo разписание на часовете за учебната 2018 – 2019 – присъствено обучение

Обучението по задължителните адаптирани програми на Министерството на образованието и науката е безплатно, когато е присъствено и в група от минимум 8 деца. По желание на родителите от 6 октомври се сформират групи за извънкласна дейност (АРТ работилница и вокална група) срещу заплащане от 10 евро на месец, с минимум 10 деца в група по изискване на Министерството на образованието и науката в България.

Предучилищна група:

събота, в сградата на Аcademia Gnosis на улица Deligianni 1 (вижте картата тук)

12.00 – 13.00 часа – Извънкласна дейност по желание на родителите – АРТ работилница/Вокална група

13.00 – 15.00 часа – Български език

1. клас:

събота,  в сградата на Аcademia Gnosis на улица Deligianni 1 (вижте картата тук)

9.00 – 12.00 часа – Български език и литература

12.00 – 13.00 часа – Извънкласна дейност по желание на родителите – АРТ работилница/Вокална група

2. клас (А1.2 – група по български като втори/чужд):

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

14.00 – 16.00 часа – Български език като втори/чужд за деца от 2. клас

3. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8.30 – 11.00 часа – Български език и литература

11.00 – 12.00 часа – Човекът и обществото (по желание на родителите)

4. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8.30 – 11.00 часа – Български език и литература

11.00 – 12.00 часа – Човекът и обществото (по желание на родителите)

5. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8.30 – 10.30 часа – География/История

11.00 – 13.30 часа – Български език и литература

6. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8.30 – 10.30 часа – География/История

11.00 – 13.30 часа – Български език и литература

9. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

16.00 – 17.30 часа – Български език и литература

10. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

16.00 – 17.30 часа – Български език и литература

11. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

16.00 – 17.30 часа – Български език и литература

12. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

16.00 – 17.30 часа – Български език и литература

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes