Програма

Учебна програма – I срок, 2017 – 2018

Занятията за безплатни, когато са в група (над 5 деца). Заплаща се единствено 50 евро годишна административна такса.

Предучилищна група: четвъртък, 16.00 – 18.00 часа (занятията се провеждат в Детска градина “Умка”, безплатно обучение)

1. клас: неделя, 9.30 – 12.00 часа

2. клас: събота, 8.00 – 12.00 часа

3. клас: събота, 8.00 – 12.00 часа

5. клас: събота, 10.30 – 15.00 часа

7. клас: събота, 13.00 – 17.30 часа

8. клас: събота, 13.00 – 17.30 часа

9. клас: събота, 13.30 – 15.00 часа

11. клас: събота, 13.30 – 15.00 часа

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes