Учим радостно с дигитални технологии

Споделяме моменти от урок за преговор във 2. клас, в който си припомняме правилата за правопис. Програмата” Енвижън” дава възможност много мишки да се включат едновременно към един компютър и така всяко дете да дава своя отговор под формата на игра със съучениците си.

Някои любопитни по-големи деца също се включиха в урока.

А скоро започваме и с Classbuddy!

, , , , , , , , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes