Такси и банкова сметка

Предучилищна група: 50 евро годишна такса

Обучение в група от 1. до 12. клас : 200 евро годишна такса, която следва да бъде платена на 3 вноски (70+70+60 евро). Ако се заплати цялата сума наведнъж в началото на учебната година, таксата намалява с 10%, т.е. 180 евро. 

Индивидуално обучение от 1. до 12. клас : 300 евро годишна такса

Таксата за обучение следва да бъде внесена в сметката на училището. Цялата такса или първа вноска следва да бъде платена в началото на учебна година, за да се счита ученикът за записан.

VOULGARIKO POLITISTIKO KENTRO KYRILLOS KAI METHODIOS

HELLENIC BANK

IBAN: CY65 0050 0147 0001 4710 G437 6801

SWIFT (BIC): HEBACY2N

При превода упоменете името на детето/децата си. Заявление за записване попълнете тук.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes