Такси и банкова сметка

Присъствено обучение в група: 200 евро годишна такса.

Дистанционно обучение в група (жива конферентна връзка с учител): 200 евро годишна такса. Четете повече за дистанционното обучение във виртуална класна стая тук.

Смесено обучение (част от часовете присъствено с използване на училищната ни платформа и част дистанционно посредством жива конферента връзка с учител): 200 евро годишна такса.

Индивидуално обучение: 300 евро годишна такса.

Таксата за обучение следва да бъде внесена в сметката на училището.

VOULGARIKO POLITISTIKO KENTRO KYRILLOS KAI METHODIOS

HELLENIC BANK

IBAN: CY65 0050 0147 0001 4710 G437 6801

SWIFT (BIC): HEBACY2N

При превода упоменете името на детето/децата си. Заявление за записване попълнете тук.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes