Такси и банкова сметка

Предучилищна група: 100 евро годишна такса

Обучение в група от 1. до 12. клас: 200 евро (две вноски по 100 евро). Ако се заплати цялата сума наведнъж в началото на учебната година, таксата намалява с 10%, т.е. 180 евро. 

Намаление за две деца от едно семействи: 180 евро за всяко дете, ако се плати на части (100+80евро). Ако се заплати цялата сума в началото на учебната година – 150 евро за всяко дете.

Индивидуално обучение от 1. до 12. клас: 300 евро годишна такса

Дистанционно, асинхронно обучение (достъп до платформа с обучителни ресурси): 100 евро годишна такса

Таксата за обучение следва да бъде внесена в сметката на училището. Цялата такса или първа вноска от 100 евро следва да бъде платена в началото на учебната година, за да се счита ученикът за записан. Молим да изпратите платежното нареждане (сканирано или снимано с телефон) на [email protected] 

Титуляр (име): Heritage Languages and Cultures Foundation

Банка: HELLENIC BANK

IBAN: CY91 0050 0344 0003 4401 H098 2501

SWIFT : HEBACY2N

При превода упоменете името на детето/децата си. Заявление за записване попълнете тук.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes