Програма

Учебнo разписание на часовете за учебната 2019 – 2020 – присъствено обучение, 2.срок

Обучението по задължителните адаптирани програми на Министерството на образованието и науката е безплатно, когато е присъствено и в група от минимум 8 деца. По желание на родителите от 6 октомври се сформират групи за извънкласна дейност.  (АРТ работилница и вокална група) срещу заплащане от 10 евро на месец, с минимум 10 деца в група по изискване на Министерството на образованието и науката в България.[/box]

Предучилищна група:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

08:50 – 12:00 часа – Български език; Роден край

12.00 – 13.00 часа – Извънкласна дейност по желание на родителите – АРТ работилница/Вокална група

1. клас:

събота,  в в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8.50 – 11: 00 часа – Български език и литература;

11:10 – 11:55 – Родинознание ( Извънкласна безплатна дейност – по желание на родителите)

2. клас 

събота,  в  в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

11:00 – 12:00 – Родинознание( Извънкласна безплатна дейност – по желание на родителите)

12:00- 14:00 часа – Български език и литература;

3. клас:

сряда, електронно обучение във виртуална класна стая

16:30 – 19:00 часа – Български език като /втори/чужд

4. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8:30 – 9:30 часа –  Човекът и обществото (извънкласна дейност – по желание на родителите)

9:40 – 12.30 часа Български език и литература

5. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

10:30 – 12:30  – История/География

12:45 – 15: 30 часа – Български език и литература

7. + 8. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8:00 – 9:30 – Български език и литература

09:40 – 10:25 – История/Български език и литература

10. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8:00 – 9:30 – Български език и литература

09:40 – 10:25 – История/Български език и литература

11. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8:00 – 9:30 – Български език и литература

09:40 – 10:25 – История/Български език и литература

 

Кандидатстудентски курс по български език и история

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

8:00 – 9:30 – Български език и литература

09:40 – 10:25 – История/Български език и литература

Учебнo разписание на часовете за учебната 2019 – 2020 – присъствено обучение, 1.срок

Обучението по задължителните адаптирани програми на Министерството на образованието и науката е безплатно, когато е присъствено и в група от минимум 8 деца. По желание на родителите от 6 октомври се сформират групи за извънкласна дейност.  (АРТ работилница и вокална група) срещу заплащане от 10 евро на месец, с минимум 10 деца в група по изискване на Министерството на образованието и науката в България.[/box]

Предучилищна група:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

09:00 – 12:00 часа – Български език; Роден край

12.00 – 13.00 часа – Извънкласна дейност по желание на родителите – АРТ работилница/Вокална група

1. клас:

събота,  в в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

9.00 – 11: 30 часа – Български език и литература;

11:30 – 12:05 – Родинознание ( Извънкласна безплатна дейност – по желание на родителите)

12.10 – 13.00 часа – Извънкласна дейност по желание на родителите(платено обучение) – АРТ работилница/Вокална група

2. клас 

събота,  в  в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

11:30 – 12:05 – Родинознание( Извънкласна безплатна дейност – по желание на родителите)

12:15 – 15:15 часа – Български език и литература;

3. клас:

сряда, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

16:30 – 19:00 часа – Български език като /втори/чужд

4. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

9:30 – 10.15 часа –  Човекът и обществото (извънкласна дейност – по желание на родителите)

10.25 – 12.40 часа Български език и литература

5. клас:

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

10:30 – 12:30  – История

12:45 – 15: 20 часа – Български език и литература

7. + 8. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

08:45 – 9:30 – История/Български език и литература

9:35 – 10:20 – Български език и литература

10. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

08:45 – 9:30 – История/Български език и литература

9:35 – 10:20 – Български език и литература

11. клас

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

08:45 – 9:30 – История/Български език и литература

9:35 – 10:20 – Български език и литература

Кандидатстудентски курс по български език и история

събота, в Ликео Палюриотисас (Λύκειο Παλουριώτισσας; вижте картата тук)

08:45 – 9:30 – История/Български език и литература

9:35 – 10:20 – Български език и литература

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes