График на учебните занятия

Учебна 2022 – 2023 година, първи срок

Събота

Подготвителна група1. клас2. + 3. клас
9.00 – 11.30 12.20 – 16.00 12.20 – 16.10
4. клас5. + 6. клас
8.45 – 13.0013.00 – 17.10
7. клас8. + 9. клас
Група за дистанционно обучение в електронна среда
17.30 –
8.45 -12.30

Кандидатстудентски курс по български език и история: Удобен ден и час ще се договори с желаещите кандидатстуденти.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes