График на учебните занятия

Учебна 2021 – 2022 година, първи срок

Събота

Подготвителна група1. клас2. клас
9.00 – 11.30
БЕЛ – М. Атанасова
9.00 – 11.30
БЕЛ – С. Терзиева
13.00 – 15.30
БЕЛ – С. Терзиева
Допълнително извънкласно занимание след часовете – „Уча български език в света на приказките“ с ръководител М. Атанасова.
3. клас4. клас
9.00 – 12.00
БЕЛ – Т. Виткина
13.00 – 16.00
БЕЛ – Т. Виткина
Допълнително извънкласно занимание след часовете – Вокална група с ръководител Т. Виткина.
5. клас6. клас
13.00 – 17.10
БЕЛ – А. Кириаку
География – Р. Онисифору
9.00 – 12.45
БЕЛ – И. Узунова/А. Кириаку
История – И. Узунова
7. + 8. клас10 (+ 11. клас)
13.00 – 16.45
История – И. Узунова
БЕЛ – И. Узунова
9.00 – 11.45
БЕЛ – А. Кириаку
История – И. Узунова

7. клас – смесено обучение (присъствено+дистанционно) – събота
12. клас – смесено обучение (присъствено+дистанционно)
– събота

Кандидатстудентски курс по български език и история: Удобен ден и час ще се договори с желаещите кандидатстуденти.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes