График на учебните занятия

Учебна 2021 – 2022 година

Присъствено обучение, първи срок

Часовете се провеждат в събота в малки групи в сграда на улица Тисеос 61, Никозия.

Предучилищна група:

събота: 9.30 – 12.00 часа – Български език и литература; Родинознание

1. клас:

събота: 9.30 – 12.10 часа – Български език и литература; Родинознание

2. клас:

събота: 9.30 – 12.10 часа – Български език и литература; Родинознание

3. клас:

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература; Родинознание

4. клас:

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература; Родинознание

5. клас:

събота: 13.00 – 17.00 часа – Български език и литература, История/География

6. клас:

събота: 13.00 – 17.00 часа – Български език и литература, История/География

7. клас: 

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература, История/География

8. клас:

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература, История/География

9. клас:

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература, История/География

10. клас:

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература, История/География

11. клас:

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература, История/География

12. клас:

събота: 9.30 – 12.30 часа – Български език и литература, История/География

Кандидатстудентски курс по български език и история:

Удобен ден и час ще се договори с желаещите кандидатстуденти.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes