„Дигитална трансформация в обучението по БЕЛ (УчаБЕЛ-4.0)“ по програма Еразъм+

На 4 и 5 декември 2023 г. в Бургаския свободен университет се проведе първата работна среща по проект „Дигитална трансформация в обучението по БЕЛ (УчаБЕЛ-4.0)“ по програма Еразъм+, КА2, Стратегически партньорства в областта на училищното образование.

Нашето училище взе участие в срещата заедно с останалите партньори: Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия; Българско училище за роден език, Будапеща, Унгария; Българско неделно училище „Аз Буки Веди“, Кьолн, Германия.

Водеща организация е Бургаският свободен университет, а ръководител е проф. д.п.н. Галя Христозова.

Имахме честта да бъдем поканени сред официалните гости на церемонията по връчването на дипломите на абсолвентите в БСУ.

Прочетете още за проекта на сайта на БСУ.

, , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes