За нас

home-page-small

Българският културен център “Кирил и Методий” е организация с нестопанска цел (фондация) със седалище в Никозия, Кипър, учредена през 2008 година.

Появата му цели да популяризира българския език и култура в Кипър, като си взаимодейства с държавни институции и сдружения на гражданското общество, които водят политика за съхраняване,разпространяване и утвърждаване на прякото присъствие на българския език и култура в Кипър.

Основателите му се водят от идеята, че езиковата и културна политика, провеждани в една чужда страна, са основен фактор за формиране у другите на представата за една нация.

Центърът управлява дейността на Българското училище „Кирил и Методий“ в Никозия, което отваря врати на 24 септември 2006 година.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes