ЗАПИСВАНЕ

For english click here.

Обучението е безплатно, когато е групово (над 7 деца в група), и се провежда по адаптираните програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Министерско Постановление №90 от 29 май 2018 година. Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия е включено в Списъка на българските училища в чужбина за учебната 2019/2020 (под номер 142), който можете да видите като кликнете тук.

Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.

Заплаща се единствено административна годишна такса от 50 евро за организиране на срочни и годишни писмени изпитвания, издаване на свидетелство и въвеждането му в регистъра на Министерството на образованието в България. Таксата от 50 евро следва да се внесе еднократно в сметката на училището до 15 септември. За записани се считат деца, които са внесли таксата.

Попълнете заявлението. За да се отвори в нов прозорец, кликнете тук.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes