Българско училище в Никозия

Българското училище „Кирил и Методий“ в Никозия отваря врати на 24 септември 2006 година. При нас се обучават деца от 5 годишна възраст до 12. клас по български език като роден и като втори/чужд, литература, география и история на България.

Обучение
Обучението се провежда по адаптираните програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Постановление №90 от 29 май 2018 година (вижте тук за изменения от 2020 година). Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия е включено в Списъка на българските училища в чужбина за учебната 2020/2021 (под номер 150), който можете да видите на страницата на Министерството на образованието и науката (кликнете тук).

Свидетелста
Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, сепризнават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.

Изберете форма на обучение подходяща за Вас и Вашето дете: 

  • присъствено обучение (в традиционна класна стая)
  • дистанционно обучение (видео конферентна връзка в реално време)
  • смесено обучение (част от обучението присъствено и част – дистанционно)

 Повече информация за:

Следете ни във FaceBook:

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes