144 години от Освобождението

Честит празник на всички българи! Поздрав от нашите ученици:

По случай 3 март с децата от 4. клас изготвихме хронологични свитъци „Миналото на България“:

, , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes