Раздадохме свидетелствата на учениците, които учат дистанционно!

Ваканция, ура!

Представяме Ви деца от нашето училище, които са пример колко добре и ефективно може да се учи и дистанционно, когато електронната среда е добре структурирана и с подходящи ресурси.

Раздадохме свидетелствата на част от нашите прекрасни, умни и знаещи деца от дистанционните групи!

За останалите деца свидетелствата пътуват по пощата!

Хубав ден, с хубави хора и приятни емоции!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes