Подготовка за следване в България

1743500_652872871425902_248812848_n

Подготовка за матура

  • български език и литература
  • география

Големите си ученици подготвяме за матура по български език и литература и география в 12. клас, с която могат да кандидатстват в български университети.

Удостоверяване на владеене на български език

DSC09972

  • Подготовка по български език като чужд: нива А1 до С2
  • Подготовка и провеждане на изпит ECL по български език като чужд

Завършилите гимназия в Кипър и непосещавалите българско училище кандидат-студенти могат да се подготвят и яват при нас на изпит по български език като чужд за вземане на европейски сертификат, признат от университети в България.

Училището e единственото в Кипър със статут на Изпитен център към Европейски консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици (ЕCL, www.eclexam.eu) и издава сертификат за владеене на български език като чужд, признат от университети в България.

За връзка с нас (+357) 99224457, [email protected]

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes