Български като чужд

learn

За деца


Българското училище „Кирил и Методий“ в Никозия организира обучение за деца в начална и прогимназиална възраст (5-12 години), които не владеят български език.

Групите ще се сформират по възрастов признак. Работи се по-специална методика и ново помагало, специално предназначено за тази цел. Занятията ще се провеждат в петък, събота или неделя в зависимост от броя на сформираните групи.

За следване в България


Български културен център „Кирил и Методий“ организира курсове по български език като чужд подходящи за:

  • ученици от кипърските гимназии, възнамеряващи да следват в България
  • разговорен български език
  • подготовка за изпита ECL по български език като чужд, признат от университети в България
Българчета, които не са посещавали българско училище, но възнамеряват да продължат обучението си в български университет, могат да използват сертификата за ниво Б2, за да удостоверят владеене на езика.

Курсовете са интензивни, полуинтензивни, вечерни и съботно-неделни. Нива от А1 до С1. Курсовете се водят от преподавател, завършил Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, с дългогодишен опит в преподаването по български език като чужд в Департамента за чуждестранни студенти в Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” и сертифициран преподавател и изпитващ за изпита ECL по български език като чужд oт 2010 година.

ECL_LOGO

Български културен център „Кирил и Методий“ е Изпитен център към Eвропейския консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици (ECL-Consortium) и провежда изпит по български език два пъти в годината. ECL сертификатът по български език като чужд е признат международно.

За повече информация и записване:  (+357) 99 22 44 57, [email protected]

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes