ЗАПИСВАНЕ

Обучението е безплатно, когато е групово (над 7 деца в група), и се провежда по адаптираните програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Министерско Постановление №90 от 29 май 2018 година. Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия е включено в Списъка на българските училища в чужбина за учебната 2018/2019 (под номер 128), който можете да видите като кликнете тук.

Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.

Заплаща се единствено административна годишна такса от 50 евро за организиране на срочни и годишни писмени изпитвания, издаване на свидетелство и въвеждането му в регистъра на Министерството на образованието в България. Таксата от 50 евро следва да се внесе еднократно в сметката на училището до 15 септември. За записани се считат деца, които са внесли таксата.

Важно съобщение: 29.09.2018 г. ще бъде неучебен ден в календара на училището. Даваме възможност до 06.10. 2018г. да запишете своите деца в нашето училище, като попълните онлайн заявление и заплатите еднократно такса от 50 евро.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes