ЗАПИСВАНЕ

Записването за учебната 2017/2018 започва по електронен път на 23 май 2017.

  • За онлайн записване попълнете Заявление за записване по-долу на тази страница.
  • За записване на хартиен носител заповядайте на 9 септември 2017 от 18.30 часа в Ликео Палюриотиса (ул. Христаки Христофиди) по време на Информационния ни ден. Общият броят на децата в училището е ограничен до 60(10 деца в група).

Необходимитe документи за записване на нови ученици можете да пратите на info@bgculturalcenter.org или да предадете лично:

  • Копие от Акт за раждане или международен паспорт;
  • Копие за завършен клас, ако детето се записва в клас различен от 1-ви;
  • Удостоверение за здравен статус;
  • Документ, че детето е записано в гръцко или английско училище.

От учебната 2016 – 2017 година обучението е безплатно. Заплаща се единствено административна годишна такса от 50 евро за организиране на срочни и годишни писмени изпитвания, издаване на свидетелство и въвеждането му в регистъра на Министерството на образованието в България. Таксата следва да се внесе еднократно в сметката на училището.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes