Εκπαίδευση από Απόσταση

     

Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση.

  • Η Σύγχρονη Εκπαίδευση από απόσταση βασίζεται στην επικοινωνία που γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time). Υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες που
  • πραγματοποιούνται
    σε μία εικονική αίθουσα στο διαδίκτυο, με ταυτόχρονη παρουσία όλων των συμμετεχόντων, με δυνατότητες πλήρους αλληλεπίδρασης, όπως σε μία φυσική αίθουσα.

 

    • Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση βασίζεται στην επικοινωνία που γίνεται σε μη πραγματικό χρόνο (off-line) που δεν απαιτεί ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό.

dist-obuch-2-300x192Screen-Shot-2013-09-10-at-00.19.34-300x198

Δείτε μερικές φωτογραφίες από τα μαθήματα μας:

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes