Календар

СЕПТЕМ-
ВРИ
11.09.21г. от 17.30ч
Информа-
ционен ден
18.09.21г.
Първи учебен ден
25.09.21г.
Учебен ден
ОКТОМВРИ02.10.21г.
Учебен ден
09.10.21г.
Учебен ден
16.10.21г.
Учебен ден
23.10.21г.
Учебен ден
30.10.21г. Тържество: Ден на народните будители
НОЕМВРИ06.11.21г.
Учебен ден
13.11.21г.
Учебен ден
20.11.21г.
Учебен ден
27.11.21г.
Учебен ден
ДЕКЕМВРИ04.12.21г.
Учебен ден
11.12.21г. Работилни-
ца за сурвакници
18.12.21г. Коледно тържество 
ЯНУАРИ08.01.21г.
Учебен ден
15.01.21г.
Учебен ден
22.01.21г.
Учебен ден
29.01.21г.
Учебен ден
ФЕВРУАРИ05.02.21г.
Учебен ден
12.02.21г.
Учебен ден
19.02.21г. Тържество: Национа-
лен празник на България
26.02.21г. Работилни-
ца за мартенички
МАРТ05.03.21г. Осми март е ден на мама (работилни-
чка)
12.03.21г.
Учебен ден
19.03.21г.
Учебен ден
26.03.21г.
Учебен ден
АПРИЛ02.04.21г.
Учебен ден
09.04.21г.
Учебен ден
16.04.21г. Лазар и Цветница 
МАЙ07.05.21г.
Учебен ден
14.05.21г.
Учебен ден
21.05.21г. Тържество с първи клас: 24 май – Празник на буквите 28.05.21г.
Учебен ден
ЮНИ4.06.21г.
Тържество за края на учебната година

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes