Търси се: Ръководител на Център за дистанционно обучение в Лимасол и Никозия

Във връзка с промяната на Постановление №334 , чрез което се дава право на децата в чужбина да се обучават дистанционно и да получават свидетелства за проведеното обучение по български език, история и география, Български културен център „Кирил и Методий“ разширява своята дейност, като открива центрове за дистанционно обучение за деца, които нямат възможност да посещават българско училище поради отдалеченост на местата, където живеят, или поради заетост на родителите. Търсим да назначим ръководител на Центъра по дистанционно обучение в Лимасол и Никозия.
Изисквания:
  • висше образование (Българска филология и/или История или Начална педагогика);
  • опит в използването на информационни технологии в обучителния процес;

Позицията включва следните дейности:

  •  преподавател по БЕЛ и/или история на ученици, избрали присъствена форма на обучение;
  • водене на онлайн курсове чрез  платформа learn.bgculturalcenter.org и новосъздадената ни виртуална класна стая за преподаване в реално време;
  • провеждане на занятия и консултации в Ликео Палюриотиса (Никозия) и Димотико схолио Ланитио (Лимасол) на ученици, записани за дистанционна форма на обучение и/или за смесената форма на обучение;
  • изготвяне и качване на материали на нашата платформа за онлайн и присъствените занятия, които води;
С одобрените кандидати ще се проведе курс за подготовка за работа с платформата и виртуалната класна стая на Центъра. За да кандидатствате за позицията, изпратете автобиография и кратко мотивационно писмо на български език на [email protected] .
Screen Shot 2013-09-10 at 00.19.34

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes