Обучение от 1. до 12. клас

Обучение от 1. до 12. клас

Обучението за учениците от 1. до 12. клас се провежда по адаптирани програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Министерско  Постановление №334 от 8 декември 2011 година. Oбучението се провежда по седмичен график в малки групи (от 5 до 12 деца) в Ликео Палюриотиса.

Извънкласните занимания са по българска култура: децата посещават АРТ работилница, където изработват мартеници, сурвакници, кукерски маски и други, и вокална група. По желание може да се сформира и група по народни танци.

По желание на родителите могат да се изучават и математика и английски език като занятията се заплащат допълнително (20 евро на месец). Групите се сформират при записали се 10 деца.

Свидетелства

Българското училище в Никозия е включено в Списък на българските училища в чужбина за учебната 2015 2016 (под номер 77), който е утвърден със заповед № РД 09-397/09.04.2012 г. на министъра на Министерството на образованието и науката.

Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.

Задължителните предмети за изучаване в училището са:

  • Български език и литература ( 1. -12. клас)
  • Роден край (в 1. клас)
  • Човекът и обществотo (в 3. и 4. клас)
  • История и цивилизация (в 5., 6. и 11. клас)
  • География и икономика (в 8. и 10. клас)

Учебници

Учебниците се осигуряват от училището и не се заплащат допълнително. Работи се по адаптираните програми на МОН по български език, българска история и география. Всички помагала, с които работим, са съобразени с Държавните образователни изисквания и са одобрени от МОН.

Списък на учебниците можете да видите тук.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes