Коледно тържество

Снимки от нашето Коледно тържество, което се състоя на 21 декември 2014 година.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes