Родителска среща – 14 февруари

Уважаеми родители,

Тази събота, 14.02.2015г., ще проведем родителска среща, за да се запознаете с резултатите на децата през първия учебен срок.

Ще Ви представим нашето виждане как да отбележим пролетните/мартенските празници заедно. Ще очакваме Вашите идеи и сътрудничество .

Срещата ще протече по следния дневен ред:

1.Мартенски празници: как ще ги отбележим
Кратко изложение:Маргарита Клириду, Весела Павлу и Димитрина Динчева

2.Наложителни промени в програмата за втория учебен срок и няколко важни акцента за учебната работа
Галина Иванова-Кумбару

2. Индивидуален разговор с учител за успеха и дисциплината на детето Ви.
Всеки учител ще посреща родителите в стаята, в която преподава. Ще можете да задавате своите въпроси и да видите тестовете на децата.

Общата част на срещата ще протече в стаята на госпожа Динчева. Там, където се провеждат часовете по история. След това всеки учител ще приема в своята стая родителите.Ще Ви бъде съобщено допълнително кой учител в коя стая ще приема.

Начало на срещата: 13:30 часа
Децата от 3. и 4. клас ще имат час по предмета Човекът и обществото от 12:30.
Занятията с децата от втора смяна ще започнат в 14:30 и ще завършат половин час след обичайното време – 16:20 за 3. и 4. и 17:30 за 7. и 8. клас.

Усмихнат ден!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes