Стартира инициативата за създаване на Междуучилищен център за дистанционно обучение

Screen Shot 2013-09-10 at 00.19.34По инициатива на Българския културен център “Кирил и Методий“ в Никозия, десет български неделни училища в Европа и САЩ стартират съвместната си дейност за стратегическо партньорство и сътрудничество, за иновации и обмен на добри практики на обучение по майчин език.

Първото събитие е посветено на Международния ден на майчиния език (21 февруари), защото инициаторите се водят от схващането, че българският език е най-мощният инструмент за запазване и развитие на българското материално и нематериалното наследство, от една страна, а от друга – всяка езикова грамотност е обречена, ако „не надгражда културата на майчиния език като начало на човешката памет“, както твърди проф. Мариана Георгиева.

10644812_798826190163902_1955804230421725471_nКато предлагат дистанционно обучение по майчин език на всяко българско дете, където и да се намира по света, българските училища участват косвено и в инициативата за насърчаване и разпространение на майчин език не само като част от езиковото многообразие, но и като средство за повишаване на осведомеността за езиковитe и културни традиции по света и утвърждават езиковото и културното многообразие като обществена ценност.

Проектът има за цел да предложи нови методи за учене в домашна и училищна среда. Това е пилотна програма, която ще се реализира съвместно с десет задгранични български училища, проявили интерес за ползване на обща образователна среда за обучение „Мудъл“ и виртуална класна стая към нея в обучителния процес.

Центърът ще си партнира с Електа комюникейшън, която ще предоставя безплатни виртуални класни стаи на училищата и ще окаже помощ за интегрирането им на платформата „Мудъл“.

Петнадесет учители ще се запознаят с функционирането на платформата и ще бъдат обучени как да я прилагат в работата си с учениците. В рамките на пилотния проект ще се разработи учебно съдържание по български език и литература, география и история.

Международният ден на майчиния език, обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г., се отбелязва всяка година от 2000 г. за насърчаване на езиковото и културно многообразие и многоезичието. Тази дата е избрана в памет на събитието 21 февруари, 1952 г., когато в Дака, столицата на днешен Бангладеш, от куршумите на полицейски служители са били убити студенти – участници в демонстрация за защита на родния си език, бенгалски, който те са поискали да се признае за официален език на страната.

За връзка с нас попълнете:

,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes