Записване за учебната 2015/2016 година

Продължава записването за учебната 2015/2016 година за обучение по български език и литература, история и география на България, съобразено с ПМС №334/2011. За електронно попълване на Заявление за записване кликнете тук.

Screen Shot 2015-07-29 at 15.04.14За първи път в училището ще подготвяме ученици за матура по география и продължаваме с подготовката за матура по български език и литература както в предишни години.

Подготвяме и за изпит и получаване на международен сертификат ECL за удостоверяване на владеене на ниво B2 по български език, признат от всички български университети. Този сертификат е достатъчен за кандидатстващите с двойно гражданство български ученици в българските университети.

НОВО! Ускорено изучаване на български език по специална методика, предназначено за деца от смесени бракове и деца, изпуснали години от обучението си.

5 септември 18:30 ч. в залата на ИНЕК, ПЕО (ет. 3, ул. 2-4 Симониду) – Информационен ден за родители, чиито деца за първа година ще посещават училището. Учениците от миналата година се записват автоматично и могат да заповядат направо на тържеството за откриване на учебната година. За да видите къде се намира залата кликнете тук.
12 септември 10:00 ч. в Ликео Палюриотиса Първи учебен ден. Тържество и съкратени часове, в които ще запознаем деца и родители със съдържанието на учебните програми, правилника за вътрешния ред, изискванията за работа и необходимите пособия, които трябва да закупят. Кликнете тук, за да видите къде се намира училището.

Записване на нови ученици:

Необходими документи: 1. Копие от Акт за раждане или международен паспорт; 2. Копие за завършен клас, ако детето се записва в клас различен от 1-ви; 3. Удостоверение за здравен статус; 4. Документ, че детето е записано в гръцко или английско училище; 5. Заявление за записване.

Заявление за записване можете да изтеглите от нашия сайт или да го попълнете онлайн. Необходимите документи можете да сканирате и да пратите на [email protected] или да предадете лично на 5 септември, където ще раздадем и заявления. Заявление за записване

Такси:

  • Предучилищна група: 250 евро
  • Подготовка за матура: 250 евро
  • Обучение от 1. до 12. клас:
    • Плащане на вноски: 10 вноски от 35 евро всяка (септември – юни) – общо 350 евро
    • Плащане на 3 вноски: 3 вноски от 100 евро, дължими на 15 септември, 15 декември и 15 март
    • Плащане за цялата година наведнъж: 285 евро

(За второ дете от едно семейство: 50% намаление от таксата на второто дете)

За повече информация позвънете на (+357) 99224457 или попълнете:

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes