Безплатно обучение за учебната 2016/2017 по модела на иновативните училища по света

Българско училище “Кирил и Методий” в Никозия обявява безплатно обучение за учебната 2016-2017 година по нова методика.

  • Обучение по адаптираните учебни програми на МОН по български език и литература, по история и цивилизация и по география и икономика на България от предучилищна група до 12.клас, съгласно Постановление на Министерски съвет № 334.
  • Обучението е безплатно. Заплаща се само административна годишна такса от 50 евро за организиране на срочни и годишни писмени изпитвания, издаване на свидетелство и въвеждането му в регистъра на Министерството на образованието в България.
  • Обучението е присъствено, а училищният процес  е организиран в онлайн платформа (learn.bgculturalcenter.org), до която достъп имат и родителите. В сградата на училището за всички е достъпна Wi-Fi мрежа.
Записването започва по електронен път на 25 август 2016. За онлайн записване посетете сайта ни www.bgculturalcenter.org/zapisvane . За записване на хартиен носител заповядайте на 10 септември 2016 от 18.30 часа в Ликео Палюриотиса (ул. Христаки Христофиди) по време на Информационния ни ден. Общият броят на децата в училището е ограничен до 60.

иновативно-училище

 

 

, , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes