Първи учебен ден: 9 септември

Записването за учебната 2017/2018 започва по електронен път на 23 май 2017.

  • За онлайн записване попълнете Заявление за записване Изтегли заявление
  • За записване на хартиен носител заповядайте на 9 септември 2017 от 9.00 часа за децата от 1. до 5. клас и от 13.00 часа за децата от 6. до 12. клас в Ликио Палюриотиса (ул. Христаки Христофиди). Занятията в този ден ще се провеждат с намалени часове.

Необходимитe документи за записване на нови ученици можете да пратите на [email protected] или да предадете лично:

  • Копие от Акт за раждане или международен паспорт;
  • Копие за завършен клас, ако детето се записва в клас различен от 1-ви;
  • Удостоверение за здравен статус;
  • Документ, че детето е записано в гръцко или английско училище.
От учебната 2016 – 2017 година обучението е безплатно. Заплаща се единствено административна годишна такса от 50 евро за организиране на срочни и годишни писмени изпитвания, издаване на свидетелство и въвеждането му в регистъра на Министерството на образованието в България. Таксата следва да се внесе еднократно в сметката на училището до 15 септември 2017г. За записани се считат деца, които са внесли таксата.

, , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes