Ден на народните будители

Автор: Цветана Папаставру

Подготовка за празника

На 31 октомври 2019 г. от 10 часа, в музея на Възраждането във Варна директорката Мариана Николова изнесе беседа пред ученици от варненско училище. Представител на Българско училище „Кирил и Методий“ в Никозия бе на събитието и с любезното съдействие на директорката на музея успя да направи видео и за учениците в Кипър.

 Учениците ни ще имат възможност да видят запис на възстановена стая на първото българско училище във Варна „Св. св. Кирил и Методий“ през Възраждането. Ще чуят интересния разказ на директорката, как училището е функционирало преди повече от 150 години и какви методи са се използвали за обучение в него.

На 2 и 3 ноември 2019 г. Българско училище „Кирил и Методий“ ще отбележи празника на народните будители със следните изяви:

  • кратка програма по случай 1 ноември, изнесена от нашите ученици;
  • представяне на презентация за Деня на народните будители, подготвена от ученици в горните класове;
  • изложение на колажи от снимки на известни будители от Възраждането, изработени от ученици в 5-ти клас;
  • представяне на табла за стена с портрети на народни будители, изготвени в часовете по ЧО от ученици в 4-ти клас;
  • представяне на видео запис от проведена беседа по повод празника в музея на Възраждането в град Варна на тема „Първото българско училище през Възраждането в град Варна“;

,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes