Писмо от министър Вълчев: организация на обучителния процес в електронна среда

Скъпи родители,

Искаме да споделим с Вас писмото, което получихме от Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, относно създаването на подходяща организация за електронно обучение, за да не прекъсва обучителния процес в българските училища в чужбина. Можете да изтеглите цялото писмо като кликнете тук.

Акценти от писмото, на които искаме да обърнем Вашето внимание:

  • Съгласно инструкциите, ще проведем 2/3 от часовете от годишното разпределение с децата от 1. до 12. клас виртуално в електронната ни класна стая посредством конферентна връзка в реално време.
  • Съгласно новите изисквания училищата в чужбина са длъжни да изготвят и публикуват публично в електронните си страници и/или платформи графици за провеждане на часове в електронна среда.
  • Няма да се отчитат часове за провеждане на извънкласни дейности. Това означава, че няма да провеждаме часове по АРТ и Човекът и обществото.
  • Длъжни сме да предоставим на МОН списък на децата, които ще се обучават в електронна среда в периода на неприсъствени занятия.
  • На учениците ще се издава удостоверение за проведено обучение при отчитане на часовете, проведени в електронна среда.

Публикуваме нашия график по-долу. Моля осигурете на децата си достъп до устройство с микрофон и интернет (за предпочитане лаптоп или станционарен компютър) и слушалки. При желание децата могат да включват и камерите си – става по-интересно, ако се виждаме.

График на занятията във виртуална класна стая

Никозия Ларнака Люксембург
Петък

9.00 – 12.00  7, 10 и 11. клас

Сряда

17.30 – 19.00   4. клас А2

Сряда

14.00 -15.00 2.А клас

Събота

9.00 – 11.00   4. клас

11.00 – 12.00   1. клас

12.00 – 13.30   2. клас

14.00 – 17.00   5. клас

Четвъртък

15.00 – 17.00  4.Б клас

Събота

16.15 – 17.00 история  5. клас

17.15 – 18.00 история 7-11. клас

Пафос

Сряда

11.30 – 12.30 2.клас

 

Нашето училище започна онлайн уроци на живо още на 13 март (вижте снимките ни по-долу). Във виртуалната ни класна стая можем да вършим всички неща, които вършим и в традиционната класна стая – да четем, да пишем, да решаваме задачи и да си общуваме на български! 

За част от часовете приготвяме и наши оригинални ресурси, специално приспособени за виртуална класна стая – с тях се работи най-добре.

За да се организираме максимално добре, имаме и платформа, където качваме всички ресурси (презентации, видео-уроци, домашни работи, интерактивни тестове), за да могат нашите ученици да имат достъп до тях и да предават домашната си работа и проекти. За напред ще ставаме все по-ловки в ученето електронно, за да работим напълно пълноценно и да завършим учебната година успешно 🙂

 

 

, , , , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes