Записване 2020-2021

Уважаеми родители,
Започваме записване на нови ученици на възраст от 4 до 18 години. Учим в малки групи (3-7 деца). Преподаваме български език като роден/първи и като втори/чужд.

Цели на обучението по български език:
– да развие говорните и писмените уменията на учениците за ефективна комуникация чрез специално разработена методика
– да възпитава положителни ценности с подбрани текстове за четене
– да стимулира учениците да дискутират близки до тях теми

За постигането на тези цели ще използваме интерактивни видео уроци и многообразна мултимедия:
– анимирани презентации по граматика
– ситуативни видео епизоди
– интерактивни упражнения и забавни игри
– аудиозаписи към упражнения и текстове


Запишете се електронно, като проследите този линк: https://bgculturalcenter.org/zapisvane

, , , , , , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes