ЗА УЧИЛИЩЕТО

1235473_387592968034721_1838896834_n

Мисия

Основна цел на нашето училище е да запазим българския език и култура сред българските деца, пребиваващи в Кипър. Учениците ни участват активно в културния живот на училището.

Създаване и управление

Българското училище в Лимасол се управлява от фондация Български културен център „Кирил и Методий“, регистрирана в Р. Кипър с Регистрационен № 292 по силата на Закона за сдруженията и институциите от 1972г. като ИНСТИТУЦИЯ с идеална цел. В училището се обучават 40 ученици, организирани в малки групи (класове) от предучилищна възраст до 12-ти клас. Училището ни провежда учебните занятия в сградата на кипърско начално училище ,,Ланитио” на ул. ,,Агиос Нектариус“. Училището ползва помещение на ул. Никодиму Милона 43, което функционира като библиотека, откъдето всеки ученик и възрастен може да вземе книга за четене. За най- малките деца има дискове с песнички и приказки.

Учебната година се открива с информационен ден за родители в най-близката до 15 септември събота. Извънкласните дейности започват на 1 октомври. Краят на учебната година е различен за децата от начална, прогимназиална и гимназиална възраст.

999264_343599609100724_736425680_n

Свидетелства

Въз основа на Постановление №334 от 8 декември 2011 година, Българското училище в Лимасол беше включено в Списък на българските училища в чужбина за учебната 2013 – 2014, който е утвърден със заповед № РД 09-397/09.04.2012 г. на министъра на МОН.

Издаваните за завършен клас свидетелства се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.

1013836_351009685026383_2016977988_n

Обучение

Обучението за учениците от 1. до 12. клас се провежда по адаптирани програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Министерско постановление №334.

В училището се прилагат  присъствена и дистанционна (неприсъствена) форма на обучение чрез интерактивната електронна платформа на училището. Повече четете в Обучение.

Задължителни предмети за изучаване са: Български език и литература, Роден край (в 1. клас), Човекът и обществото (в 3. и 4. клас), История и цивилизация (в 5. , 6. и 11. клас) и География и икономика (в 8. и 10. клас). Децата също играят народни танци и посещават АРТ работилница. Факултативно могат да се изучават: математика, английски език и гръцки език. Провежда се и обучение по български език като чужд съгласно Европейската езикова рамка за нива А1, А2, В1, В2. Училището е Изпитен център към Европейски консорциум и издава Европейски сертификат ECL за ниво на владеене на български език като чужд, признат от университетите в България.

Ваканциите и неучебните дни можете да видите в Календар. Учебниците и помагалата, по които учим, са описани в Учебни помагала.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes