Για μας

home-page-smallΤο Βουλγάρικο πολιτιστικό κέντρο <<Κύριλλος και Μεθόδιος>> είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία ως ΙΔΡΥΜΑ (Αριθμός εγγραφής 292).

Βασικός μας στόχος είναι η προώθηση της Βουλγάρικης γλώσσας και πολιτισμού στην Κύπρο. Επιτυγχάνουμε το στόχο μας αυτό ακολουθώντας μια πολιτική διαφύλαξης και διάδοσης/προώθησης της παρουσίας της Βουλγάρικης γλώσσας και πολιτισμού στο νησί. Το βασικό μέσο επίτευξης του εν λόγω στόχου είναι το Βουλγάρικο σχολείο στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Στα σχολεία μας η Βουλγάρικη γλώσσα διδάσκεται τόσο ως μητρική, όσο και ως ξένη. Κοντά μας μπορούν να φοιτούν τόσο Βούλγαροι υπήκοοι, όσο και πολίτες άλλων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα ή και προσωρινά στην Κύπρο.

Επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα ή και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes