Записване

Важно съобщение! Българското училище в Никозия ще записва ученици за новата учебна 2013 – 2014 до края на октомври.

За да запишете Вашето дете попълнете Заявление за записванеПредайте го на член на Екипа заедно със следните документи:

  • Акт за раждане или копие от международен паспорт
  • Копие от свидетелство за завършен клас в България, ако детето се записва в клас различен от 1-ви
  • Удостоверение за здравен статус или копие от здравната книжка на детето
  • Документ, че детето е записано в гръцко или английско училище

Заявлението можете да изтеглите от тук или да го попълните онлайн по-долу.

Заявление – Изтегляне

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes