НОВО! Ускорено изучаване на български език като втори

НОВО! Ускорено изучаване на български език по специална методика, предназначено за:

  • деца от смесени бракове;
  • деца, изпуснали години от обучението си;

Български културен център подготвя и провежда изпита ECL по български език като чужд. ЕCL сертификатите са международно признати и служат за удостоверяване на владеене на български език.

novo-bg-chujd

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes