Μάθετε Βουλγάρικα

learn

ΦΟΙΤΗΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Βουλγάρικη γλώσσα για αλλοδαπούς

Το Βουλγάρικο πολιτιστικό κέντρο <<Κύριλλος και Μεθόδιος>>  διοργανώνει μαθήματα κατάλληλα για:

  • Μαθητές των κυπριακών σχολείων μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Βουλγαρία.
  • Άτομα που πρόκειται να διαμένουν στη Βουλγαρίας μόνιμα ή και προσωρινά ή και που έχουν ενδιαφέρον για τη Βουλγάρικη γλώσσα και πολιτισμό.

ECL_LOGO

Το Κέντρο είναι μέλος του European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern languages (ECL-Consortium και προετοιμάζει μαθητές και διεξάγει την εξέταση ECL για Βουλγάρικα, εκδίδοντας αναγνωρισμένα στην Ευρώπη πιστοποιητικά.

Τα μαθήματα και οι τάξεις οργανώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδαστών. Προσφέρονται και ομαδικά και ατομικά μαθήματα.

The courses are taught by a teacher who studied Bulgarian Philology at Plovdiv University  «Paisii Hilendarski» and has extensive experience in teaching Bulgarian as a foreign language as an assistant professor at the Department of foreign students at Burgas University «Prof. Dr. Assen Zlatarov». She is also a certified trainer and examiner for the ECL exam in Bulgarian as a foreign language since 2010.

Επικοινωνήστε μαζί μας: (+357) 99374731, [email protected]

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes