От 1. до 12. клас

Обучението е безплатно, когато е групово (над 5 деца в група), и се провежда по адаптираните програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Постановление №334 от 8 декември 2011 година. Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия е включено в Списъка на българските училища в чужбина за учебната 2017 /2018 (под номер 114), който можете да видите като кликнете тук.

Заплаща се единствено административна годишна такса от 50 евро за организиране на срочни и годишни писмени изпитвания, издаване на свидетелство и въвеждането му в регистъра на Министерството на образованието в България. За онлайн записване кликнете тук.

Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.


Задължителните предмети за изучаване в училището са:

– Български език и литература (1.-12.клас)

– История и цивилизация (в 5 -7., 11 клас)

– География и икономика (5 – 7. клас).

Oбучението се провежда по седмичен график в малки групи (от 5 до 12 деца) в Ликио Палюриотиса. Работим по модела на иновативните училища за изграждане на умения, които децата трябва да владеят в 21 век: да мислят критично и да могат да си сътрудничат, да работят в екип и да могат  да изразяват и устояват позиция, както и да я аргументират, да имат дигитални компетентности.

Учебна програма – I срок, 2017 – 2018

Занятията за безплатни, не се заплаща такса за обучение. Заплаща се единствено 50 евро годишна административна такса.

Предучилищна група ‘А’: неделя, 9.30 – 12.00 часа
Предучилищна група ‘Б’: четвъртък, 16.00 – 18.00 часа (занятията се провеждат в Детска градина “Умка”, безплатно обучение)

1. клас: неделя, 9.30 – 12.00 часа

2. клас: събота, 8.00 – 12.00 часа

3. клас: събота, 8.00 – 12.00 часа

5. клас: събота, 10.30 – 15.00 часа

7. клас: събота, 13.00 – 17.30 часа

8. клас: събота, 13.00 – 17.30 часа

9. клас: събота, 13.30 – 15.00 часа

11. клас: събота, 13.30 – 15.00 часа

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes