От 1. до 12. клас

Изберете форма на обучение подходяща за Вас и Вашето дете:

  • присъствено обучение (в традиционна класна стая)
  • дистанционно обучение (видео конферентна връзка в реално време)
  • смесено обучение (част от обучението присъствено и част – дистанционно)

Обучението се провежда по адаптираните програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Постановление №90 от 29 май 2018 година. Българското училище “Кирил и Методий” в Никозия е включено в Списъка на българските училища в чужбина за учебната 2020/2021 (под номер 150), който можете да видите на страницата на Министерството на образованието и науката (кликнете тук).

Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.


Задължителните предмети за изучаване в училището са:

– Български език и литература (1.-12.клас)

– История и цивилизация (в 5 -7., 11 клас)

– География и икономика (5 – 7. клас).

Oбучението се провежда по седмичен график в малки групи (от 8 до 12 деца). Работим по модела на иновативните училища за изграждане на умения, които децата трябва да владеят в 21 век: да мислят критично и да могат да си сътрудничат, да работят в екип и да могат  да изразяват и устояват позиция, както и да я аргументират, да имат дигитални компетентности.

ЗАПИСВАНЕ

Дистанционно обучение

Ученикът, записал дистанционно обучение, не посещава учебни занятия в училищна сграда, а се среща с учител направо от своя дом в определен ден и час във виртуална класна стая. Нужни са интернет връзка, слушалки и микрофон.

При нас ученето дистанционно не е самостоятелно т.е. ученикът не учи сам в дома си, а се среща и общува с учител в реално време от удобството на своя дом. Така ученикът може да задава въпроси, ако нещо не е разбрал на момента, в който се преподава нов урок, а учителят да провери стари знания.

Центърът предлага електронно и дистанционно обучение за:

– деца, които са изпуснали години от обучението си и се нуждаят от  ускорено изучаване на български език;

– изучаване на български език като втори/чужд;

– подготовка по български език за следване в България;

– подготовка за матура по български език и литература и география;

– подготовка за изпит и вземане на ECL сертификат за удостоверяване владеене на български език; нива: от А1 до С2;

Повече за нашето виртуално училище четете тук.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes