От 1. до 12. клас

Присъствено обучение

Обучението е безплатно, когато е групово (над 7 деца в група), и се провежда по адаптираните програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Постановление №90 от 29 май 2018 година. Българското училище „Кирил и Методий“ в Никозия е включено в Списъка на българските училища в чужбина за учебната 2018 /2019 (под номер 128), който можете да видите като кликнете тук.

Заплаща се единствено административна годишна такса от 50 евро (еднократна такса) за организиране на срочни и годишни писмени изпитвания, издаване на свидетелство и въвеждането му в регистъра на Министерството на образованието в България. За онлайн записване кликнете тук.

Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.


Задължителните предмети за изучаване в училището са:

– Български език и литература (1.-12.клас)

– История и цивилизация (в 5 -7., 11 клас)

– География и икономика (5 – 7. клас).

Oбучението се провежда по седмичен график в малки групи (от 8 до 12 деца). Децата от 1. клас и предучилищна група се обучават в сградата на Academia Gnosis на улица Deligianni 1. Учениците от 2. до 12. клас се обучават в Ликио Палюриотиса. Работим по модела на иновативните училища за изграждане на умения, които децата трябва да владеят в 21 век: да мислят критично и да могат да си сътрудничат, да работят в екип и да могат  да изразяват и устояват позиция, както и да я аргументират, да имат дигитални компетентности.

В сградата на Academia Gnosis – 1. клас и предучилищна група

В сградата на Ликио Палюриотисас – от 2. до 12. клас

ЗАПИСВАНЕ

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes