ЗА УЧИЛИЩЕТО

Българско училище „Кирил и Методий“ в Никозия

Мисия

Да водим политики за съхраняване и разпространяване на българския език и култура в Кипър. Да изграждаме позитивен образ на БЪЛГАРСКОТО.

Създаване и управление

Българското училище в Никозия  отваря врати на 24 септември 2006 година. През 2008 година се учреди фондация Български културен център “Кирил и Методий”, която пое неговото управление.

В Българското училище в Никозия се обучават ученици от 1. до 12. клас в реновирана сграда в старата част на града.

Всяка учебна година се открива с информационен ден за родители в най-близката до 15 септември събота, по време на който става и записване на децата. Учебните занятия започват в съботата след информационния ден.

Извънкласните дейности започват на 1 октомври. Краят на учебната година е различен за децата от начална, прогимназиална и гимназиална възраст.

Свидетелства

Въз основа на Постановление №334 от 8 декември 2011 година, Българското училище в Никозия е включено в Списък на българските училища в чужбина, който е утвърден със заповед № РД 09-397/09.04.2012 г. на министъра на МОН.

Свидетелствата за проведено обучение, които издава училището, се признават в България и служат на учениците за записване в следващ клас в българските училища, без да държат приравнителни изпити.

Обучение

Обучението за учениците от 1. до 12. клас се провежда по адаптирани програми и учебни помагала за българчета зад граница, одобрени от Министерството на образованието и науката в България съгласно Министерско постановление №334.

В училището се прилагат  присъствена, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

Училището е единствено в Кипър, което провежда дистанционно обучение, чрез интерактивна електронна платформа . Всички деца в училището, независимо от формата на обучение, която са избрали, имат достъп до видео уроците и другите ресурси, качени на Платформата. Повече четете в Обучение.

Задължителни предмети за изучаване в Училището са:

  • Български език и литература (1.-12.клас)
  • История и цивилизация (в 5 -7., 11 клас)
  • География и икономика (5 – 7. клас).

В Училището се преподава и български език като чужд за деца от смесени бракове и кипърски граждани – деца и възрастни. Провежданото обучение е съгласно Европейската езикова рамка за нива на владеене А1, А2, В1, В2.

Училището е със статут на Изпитен център към Европейски консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици  и издава Европейски сертификат ECL за ниво на владеене на български език като чужд, признат от университетите в България за следване в тях.

Извънкласните занимания са по българска култура: децата се учат да играят народни танци и посещават АРТ работилница, където изработват предмети, свързани с националната ни традиция и култура – мартеници, сурвакници и др. Факултативно в Училището могат да се изучават: математика, английски език и гръцки език.

Ваканциите и неучебните дни можете да видите в Календар. Учебниците и помагалата, по които учим, са описани в Учебни помагала. Седмичния ни график можете да видите в Учебна програма.

10350988_711598765553312_736722338365971807_n

24 май, 2014 година

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes