АРТ и танци

Група за народни танци

Разучаваме  български народни танци. Вижте по-долу участия на наши ученици:

Веселба с ръченица

Еленино хоро в Кипър

Тракийска ръченица:

Северняшка ръчница:

Театрална и арт работилница

Работим с художествени текстове на български писатели и български народни приказки, за да се създадем драматизации по тях. Организираме  специални събития – тържества за българската общност в Никозия и в други градове на острова. Най-вълнуващи са срещи с писатели, по чието творчество е извършена драматизацията. Например срещата с писателя Георги Константинов.

Децата общуват с произведения на  изкуство, които се предават  традиционно от поколение на поколение българи, от достатъчно дълго време,за да се забрави името на техния автор: литературни форми, музика и песни, танци, облекла, художествени мотиви за украса, традиции и обичаи. В процеса на работа у децата се формират основни представи за народното приложно изкуство и те усвояват разнообразни изразни средства, изобразителни материали и техники.

Малка вокална група

Основната ни цел е емоционалното и патриотично възпитание на децата като ги  научим на  вечните български песни, които са в живота на българчетата от много години: „Питат ли ме дей зората“, „Прела баба…“, „ Каква мома видях , мамо“..Тези песни се пеят от поколения: знаят ги баби, майки и деца. Така не пресъхва връзката между поколенията.

Изучаваме и песни от поредицата „Песнички за теб“ (Тези песни са от 3 поколения композитори: Ем.Манолов, Т. Попов, П. Ступел, Ал.Райчев, Хр. Недялков) и сборникът „Антология на детската и училищна песен“.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes