Учебни помагала-никозия

Учебниците се доставят от училището и не се заплащат допълнително. Раздават се срещу депозит от 20 евро, който родителите получават обратно след връщането на учебниците в добър и запазен вид в края на годината. 

В Училището се  работи по адаптираните програми на МОН по български език, българска история и българска география.Всички помагала, с които работим, са съобразени с Държавните образователни изисквания и са одобрени от МОН.

Буквар и читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина, изд. Просвета

Тетрадка №1, №2 и №3 по писане към „Буквар и читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина“, Тетрадка по четене към „Буквар за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина“, Тетрадка по четене към Читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина

Автори: Станка Вълкова, Тодорка Митева, Тома Бинчев, Тодорка Бановска

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-1034/19.08.2013 г.

Български език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина, изд. Просвета

Тетрадка №1, №2 и №3 към „Български език и читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина“, Тетрадка към Читанка за 2. клас за ученици, живеещи в чужбина

Автори: Станка Вълкова, Левчо Георгиев, Ася Миленкова и други

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-1034/19.08.2013 г.

Български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина, изд. Просвета

Тетрадка №1, №2 и №3 към „Български език и читанка за 3. клас за ученици, живеещи в чужбина“

Автори: Станка Вълкова, Левчо Георгиев, Ася Миленкова и други

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-1034/19.08.2013 г.

Български език и читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина, изд. Просвета

Тетрадка №1 и №2 към „Български език и читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина“, Учебна тетрадка към Читанка за 4. клас за ученици, живеещи в чужбина

Автори: Станка Вълкова, Левчо Георгиев, Лилия Вълкова и други

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-1034/19.08.2013 г.

Български език за 5. клас, изд. Просвета

Тетрадка №1 и №2 по български език за 5. клас

Автори: Милена Васева, Весела Михайлова

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-247/25.02.2011 г.

Български език за 6. клас, изд. Просвета

Тетрадка по български език за 6. клас

Автори: Милена Васева, Весела Михайлова

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-296/25.02.2011 г.

Български език за 7. клас, изд. Просвета

Тетрадка №1 и №2 по български език за 7. клас

Автори: Милена Васева, Весела Михайлова

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-846/31.07.2008 г.

Български език за 8. клас, изд. Просвета

Автори: Милена Васева, Весела Михайлова

Одобрение от МОН: заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

(Страницата предстои да бъде завършена.)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes