Предизвикателства и проблеми пред обучението по български език като втори/чужд в българските училища в чужбина

Български като втори за малки ученици

Български като втори/чужд за малки ученици

Първо занятие на децата от 1. клас в групата за изучаване на български като втори/чужд (Ниво А1.1)

С много ентусиазъм и вълнение започна първото занятие по български като втори/чужд на децата от първи клас в Българското училище “Кирил и Методий“. В групата са включени деца на български граждани в Кипър (предимно от смесени бракове), които не говорят (повечето нито дума) на български език.

Голямото предизвикателство в работата на екипа е, че първият език на децата (този, който се говори в семейството) е различен и преподавателката няма общ контактен език с всички деца.

Занятията ще се провеждат по методиката на преподаване на български като чужд. Основна трудност в процеса на преподаване е липсата на добри учебни помагала по български език за малки деца, за които българският език се явява втори/чужд, затова екипът ще разчита предимно на ресурси, които си изготвя сам.

Изучаване на български език като втори/чужд

Изучаване на български език като втори/чужд

Тази година българските училища в чужбина получиха нов нормативен акт – учебни програми за изучаване на български език като втори/чужд, чрез които да се фиксират минималните задължителни национални стандарти за учебно съдържание за българските училища зад граница. Предстои прилагането им в процеса на педагогическата практика. Тук е важно да се отбележи, че без създаването и одобряването на учебни помагала по новите програми, обучителният процес ще е изключително труден за по-голямата част от учителите, особено за тези от тях, за които преподаването на български език като втори е нова и непозната практика. Проведеното обучение от преподаватели на ДЕО в рамките на 6 часа е много полезно и нужно, но напълно недостатъчно.

Упражняваме диалози

Упражняваме диалози

Абсолютно необходимо е да се изготвят и апробират помагала за преподаване на български език като втори/чужд. Тези помагала трябва да са съобразени с предписанията на ОЕЕР що се отнася до използвания дейностен подход и комуникативния принцип на обучение, тематичния принцип на групиране на учебния материал, тренирането на различни езикови умения, включване на социокултурна информация. Абсолютно необходимо е да се прави разлика при съставянето на помагала за деца, които вече са получили своята грамотност на първия усвоен език, за да не се допускат слабостите на учебника “Уча лесно и приятно“ на Летера.

От септември 2016 година Българското училище „Кирил и Методий“ в Никозия (Кипър) организира безплатно обучение в самостоятелни групи (над 5 деца в група) за деца в предучилищна и начална възраст (5-11 години), които не знаят говоримо български език. Заплаща се единствено годишна административна такса от 50 евро за оформяне на първичната документация и отчетите според изискванията на Министерство на образованието и науката в България.

Повече информация за Българското училище в Никозия тук.

Първо занятие на децата от 1. клас в групата за изучаване на български като чужд (Ниво А1.1)

Първо занятие на децата от 1. клас в групата за изучаване на български като чужд/втори (Ниво А1.1)

, , , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes