Български като втори за малки ученици


От септември 2016 година Българското училище „Кирил и Методий“ в Никозия (Кипър) организира безплатно обучение в самостоятелни групи (над 7 деца в група) за деца в предучилищна и начална възраст (5-11 години), които не знаят говоримо български език. Заплаща се единствено годишна административна такса от 50 евро за оформяне на първична документация и отчети според изискванията на Министерство на образованието и науката в България.  Записване


Групите се сформират по възрастов признак. Работи се по-специална методика и ресурси, специално предназначено за тази цел. За децата, които не могат да посещават училището поради отдалеченост или друга причина, се предлага обучение с онлайн учител в реално време във виртуална учебна стая. Повече информация за нашето виртуално училище тук и тук. Четете за първото занятие на децата от 1. клас в групата за изучаване на български като втори/чужд (Ниво А1.1) тук.

За връзка с нас:
тел.: (+357) 99 22 44 57
ел. поща: [email protected]

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes